Ljus och hälsa

I en föreläsning ”Ljus och hälsa”  ger jag en inblick i hur ljus påverkar oss, vår kropp och hjärna. Som sömnexpert har jag kommit att intressera mig för dygnsrytmers påverkan på återhämtning, prestation och hälsa. Speciellt har jag studerat hur situationen är för dem som spenderar mycket tid inomhus, till exempel inomhusarbetande och personer i äldreboende samt ungdomar. Jag har också studerat grupper i skiftarbete, hur årstidsskillnader påverkar oss, ljusinverkan på depression, och hur man bör utforma belysning på arbetsplatser och i hemmiljö. En aktuell fråga här uppe i Norden är hur vi påverkas av snö eftersom dagsljuset då blir starkare.

I föreläsningen får du veta hur ljuset påverkar vår hjärna, sömn, humör och vakenhet i olika situationer. Ljusråd och goda tips för hur den mörka årstiden kan bemästras berörs liksom vad man bör tänka på i val av belysning.

Punkter som jag gärna berör i föreläsning om ljusets effekt på hälsa:

 • Ljuset styr dygnsrytmen.
 • Ljus är viktigaste signalen för våra dygnsrytmer.
 •  Årstidsskillnader och ljuseffekt på människa.
 • Hälften av svenskar känner trötthet, energibrist och försämrat humör under mörk årstid.
 • Sommartid/vintertid – Varför anser forskarna att vi bör bibehålla vintertid?
 • Hur ljus påverkar vår biologi – Via ögat når signaler till olika delar av hjärnan om ljusförhållanden.
 • Nedstämdhet, årsvariation – Säsongsbunden depression är vanligare på nordligare breddgrader.
 • Hur kan problem avhjälpas?
 • Läkemedelsbehandling – kan ljusbehandling rekommenderas?
 • Vad bör vi tänka på vid udda arbetstider?
 • Framtidens belysning – Teknikutvecklingen går snabbt, vilken typ av lampor bör man välja?

WordPress hemsida