Ljusmätning

I samarbete med Ljusinitiativet erbjuder jag ljusmätning i alla typer av miljöer. En ljusmätning ger ingående kunskap om belysningens status och kvalitet i vistelsemiljön samt hur man ligger till i förhållande till befintliga och kommande ljuskrav. Denna kunskap är relevant för att minska olycksrisk, trötthet, stress och utmattning men också öka pigghet, arbetsfokus och prestation.

Det elektriska ljuset i vistelsemiljön har en större påverkan på hälsa och arbetsfokus än vad vi tidigare visste. Ljus har stor betydelse för styrning av kroppens rytmer, biologiska system och hjärnans tolkning av synintryck. Kunskap om ljusets osynliga påverkan har ökat på senare år och kommer bland annat leda till skärpta EU-direktiv 2024 för belysning. Nya vetenskapliga upptäckter visar att ljusets kvalitet framförallt har stor betydelse för psykisk och fysisk hälsa, arbetsfokus och kognitiva förmåga, som koncentrationsförmåga och inlärning, effekter som även inverkar på företagets lönsamhet. Ljus är därför mer komplext än bara ljusstyrka. Vi mäter idag 19 olika ljusmått, som exempel färgåtergivning, bländtal, subliminalt flimmer, melanopic-MEDI (biologisk effekt) och dagsljusfaktor.

Läs mer här:

Ljusinitiativet

WordPress hemsida