Om mig

I mitt arbete som sömn- och ljusforskare vid Stockholms universitet har jag intresserat mig för hur vi klarar ett liv i norr med stora årstidsskillnader. Vi har drastiskt minskat vår utomhusvistelse och exponering för dagsljus. Vi ersätter dagsljus med elektrisk belysning och lever numera i ett 24-timmarssamhälle. Det finns samband mellan ljusbrist och ohälsa, framförallt ökar trötthet, försämrat humör och sömnsvårigheter.

Som forskare har jag och kollegor kunnat studerat många grupper i samhället och deras svårigheter med återhämtning. Vi ser att många får problem att styra sina dygnsrytmer. Vi har idag ökad förståelse för kroppens beroende av ljus och ny kunskap behöver nå flera.

Jag har, på högskolor som Karolinska institutet och Stockholms universitet lett kurser för psykologer, beteendevetare och hälsopedagoger. På uppdrag av olika organisationer, däribland mejeriorganisationen Svensk mjölk, har jag hållit sömn- och ljuskurser för skolelever runt om i Sverige. Jag hållit många föreläsningar för vårdorganisationer och industri och är utbildare på arbetsmiljöorganisationen Prevent i sömnkunskap och körkort för skiftarbete.

Kontakta mig gärna om ni vill få mer kunskap om ljuspåverkan, dygnsrytmer, sömnens beroende av ljus och hur vi ska klara vintern i ett 24-timmarssamhälle.

 

WordPress hemsida