Råd

Jag är med och driver föreningen Ljusinitiativet. I samarbetet med Ljusinitiativet kan man få råd i belysningsfrågor. Vi ger tips om vilken armatur som bör finnas på arbetsplatsen. Vi har erfarenhet hur ljus bör utformas på arbetsplatser med udda tider, hur vakenhet och arbetsfokus kan upprätthållas på kontor och hur man kan belysa komplexa miljöer där det finns brist på dagsljus. Råden beaktar både synergonomiska förhållanden men också på vilket sätt man kan förvänta sig en belysning påverkar hormoner, pigghet, humör, prestation och återhämtning.

Läs mer om Ljusinitiativet här: Ljusinitiativet.

På senare år har jag tagit fram kunskapsunderlag till flera myndigheter om betydelsen av ljus i våra vistelsemiljöer som går att beställa.

Dagsljuskrav och utblick på arbetsplatsen

På uppdrag av Arbetsmiljöverket har jag 2019 skrivit en forskningssammanställning som visar att dagsljus och fönster på arbetsplatsen spelar stor roll för hälsan, hur vi mår och presterar på arbetet. Forskningen visar att dagsljus och utblick ökar välbefinnandet.

Läs rapporten här:
Dagsljuskrav och utblick

Ljus och hälsa - en kunskapssammanställning med fokus på dagsljusets betydelse i inomhusmiljö

På uppdrag av Folkhälsomyndigheten publicerade jag 2017 en rapport som utgör en sammanställning av den senaste vetenskapen inom området och belyser de hälsofrämjande effekter som tillgång till dagsljus ger.

Läs rapporten här:
Ljus och hälsa - en kunskapssammanställning

WordPress hemsida